katarina-turizam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home DOBRO NAM DOŠLI Uvjeti putovanja

Uvjeti putovanja - izvadak

E-mail Ispis PDF

 

Uvjeti putovanja u skladu su s međunarodnim pravilima i općim uzancama koje vrijede za ovo područje turističke djelatnosti.

 1. PRIJAVE I UPLATE

Prijave se vrše u poslovnici ili kod ovlaštenog agenta uz akontaciju od 30 % od ukupne cijene aranžmana. Ostatak uplate se plaća u obrocima ili u cijelosti, sa zadnjom uplatom  6 dana prije putovanja (ako nije pismeno ili usmeno drukčije dogovoreno).

Svako odustajanje od putovanja mora se pismeno prijaviti u poslovnici. U slučaju odustajanja zadržavamo od ukupne cijene slijedeće iznose:

kod tuzemnih putovanja:

do 30 dana prije puta 10 % od ukupne cijene aranžmana (najmanje 100,00 kn)
od 29 do 15 dana 30 %
od 14 do 7 dana 70 %
od 6 do 0 dana 90 %
nedolazak  100 %

kod inozemnih putovanja:

do 40 dana prije puta 10 %
od 39 do 25 dana  30 %
od 24 do 15 dana 70 %
od 14 do 7 dana  90 %
od 6 do 0 dana 100 %

Od gore navedenog izuzima se smrt u najbližoj obitelji (roditelji, braća, sestre i supružnici) te bolničko liječenje.

2. CIJENA ARANžMANA

Cijena navedena u ponudi, programu ili ugovoru je nepromjenjiva ako su ponuđene usluge, tečaj kune prema EUR, cijena prijevoza (goriva) i broj putnika također nepromjenjivi.

 

3. ZDRAVSTVENO I OSTALO OSIGURANJE

Zdravstveno osiguran putnik u RH ima sva prava regulirana propisima zdravstvenog osiguranja.

Putnik sve troškove nastale na putu snosi sam  te po povratku podnosi zahtjev za povrat - svom zdravstvenom osiguranju. Ostala osiguranja putnik može regulirati prema osobnoj želji i zahtjevu osiguravajućih kuća,osobno ili preko agencije kao posrednika.

Prtljaga nije osigurana, te organizator ne odgovara za uništenu, izgubljenu ili ukradenu prtljagu.

4. ŠTETE

Sve namjerno počinjene štete (u prijevoznom sredstvu,hotelu ili sl.) u vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počinilac.

5. OBVEZE PUTNIKA

Putnik se dužan pridržavati  propisa svoje i drugih zemalja. Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu  nastalu zbog nepoštivanja propisa, javnog reda i mira.

6. OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator je odgovoran za izvršenje usluga navedenih u programu ili ugovoru.

7. PRIGOVORI NA ORGANIZACIJU I NADLEŽNOST SUDA

Za nepotpunu uslugu putnik može uložiti usmeni prigovor na mjestu događanja predstavniku organizatora ili pismeni prigovor u roku 8 dana od dana povratka.Do donošenja rješenja od strane organizatora putnik se odriče posredovanja drugih osoba, javnih glasila ili sudske ustanove. Ukoliko putnik i organizator ne riješe spor, za sporove je nadležan sud u Zagrebu.